Your Regional Bridge to Executive Search, Project Management, Hospitality Malaysian Education and Mentoring.

slide 3 Slide 2 Slide 1

Giới Thiệu

New Bridge Partners là một thực tế chuyên cung cấp tuyển dụng cấp cao, quản lý dự án, Giáo dục kinh doanh và Mentoring cho một phạm vi đa dạng của khách hàng, công ty đa quốc gia ở nước ngoài, các công ty chuyên nghiệp, SME và chủ dự án. 
Trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ lâu dài với khách hàng của chúng tôi, các nhà thầu và các ứng cử viên thường trực trong khu vực Đông Nam Á. 
New Bridge Partners vị trí chiến lược tại thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp khu vực trong một thời gian hiệu quả.

 
Các ngành công nghiệp phục vụ:

 • Sản xuất 
 • Công nghệ thông tin 
 • Nhân sự 
 • Dịch vụ pháp lý và chuyên nghiệp 
 • Năng lượng, dầu khí và khai thác mỏ 
 • Kỹ thuật và nghiên cứu 
 • Kế toán & Tài chính (Thương mại và Công nghiệp) 
 • Sales & Marketing 
 • Bán lẻ 
 • Khách sạn 
 • F.M.C.G 
 • Chuỗi cung ứng & Logistics